Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE RODZINNYM

„CZARY MARY Z DYNI”

Celem konkursu jest:

 • integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego
 • rozbudzanie zainteresowań artystycznych dzieci
 • wykorzystanie materiałów przyrodniczych
 • rozwijanie mowy i myślenia dzieci

Praca wszystkich uczestników konkursu zostanie nagrodzona.

PRACE NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA W DNIACH 5-6 LISTOPADA 2019 DO GRUPY IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 8 LISTOPADA.

 • KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA.
 • STARSZE DZIECI MOGĄ PRZYGOTOWAĆ SPIS OKAZÓW PRZYRODNICZYCH WYKORZYSTANYCH DO PRACY (W FORMIE RYSUNKU I LICZBY).
 • ZWRACAMY UWAGĘ NA CIEKAWE ARANŻACJE MIMICZNE I DUŻĄ ILOŚĆ MATERIAŁÓW PRZYRODNICZYCH.
 • ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI DZIECI, „BURZE POMYSŁÓW” MAŁYCH TWÓRCÓW.

ZE WZGLĘDU NA KRÓTKĄ TRWAŁOŚĆ DYNIOWEJ RZEŹBY OGRANICZAMY PRZYJĘCIE PRACY DO DWÓCH DNI (5-6 LISTOPADA 2019).

 

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż od dnia 24.04.2019r. nauczyciele, mając na względzie potrzeby Państwa i dzieci, odstępują od akcji strajkowej.

Jednocześnie informuję, iż na terenie budynku przedszkolnego i ogrodu trwały prace remontowe, które nie zostały jeszcze zakończone:

* zaadaptowano mieszkanie służbowe/I piętro/ na cele statutowe przedszkola

* dokonano modernizacji schodów wyjściowych na ogród

* nadal trwają prace związane z w położeniem bezpiecznych powierzchni pod urządzenia sportowe w ogrodzie przedszkolnym    

* dzisiaj rozpoczęły się prace przygotowawcze do montażu windy dla osób niepełnosprawnych, które obejmują swym zasięgiem wejście główne do przedszkola. W związku z powyższym prosimy Rodziców/Opiekunów o wyrozumiałość i korzystanie /do końca tego tygodnia/ z wejścia znajdującego się po lewej stronie budynku .

                         Bardzo dziękuję. Z wyrazami szacunku

Dyrektor przedszkola Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 23 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

Z deklaracji otrzymanych od nauczycieli wynika, iż wtorek tj.23.04.br. ma być ostatnim dniem strajku nauczycieli w naszym przedszkolu. O tym fakcie poinformujemy odrębnym e-mailem w dniu 23.04.br.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 19 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 18 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 17 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 16 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 15 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 12 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu. Jeśli sytuacja zmieni się w godzinach popołudniowych/wieczornych poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

                                                    Dyrektor przedszkola

                                                         Danuta Piekara

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje , iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 11 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców , w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu. Jeśli sytuacja zmieni się w godzinach popołudniowych/wieczornych poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

                                                    Dyrektor przedszkola

                                                         Danuta Piekara

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com