Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

 

Opłatę za przedszkole należy uregulować za cały miesiąc z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8:00 do 13:00.
                         
Na mocy przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:

1)  Korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czasu pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania.

Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,50 zł.

Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jaki i pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł. 

2) Wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.

Numer kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat za przedszkole to:
Opłaty za przedszkole -  dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Numer konta: 56102028920000510205902236
Tytułem: P14/numer dziecka z książeczki opłat/

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art.52 ust.15 ww. ustawy- Dz. U. z 2017 poz. 2203).

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na postawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

 

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW 2019/2020

 

 GRUPA RODZAJ ODDZIAŁU  WIEK DZIECI WYCHOWAWCY

 GRUPA
I

ODDZIAŁ
OGÓLNODOSTĘPNY

 DZIECI
TRZYLETNIE

mgr Beata Madej
mgr Inga Kwiecień

 GRUPA
II

ODDZIAŁ
OGÓLNODOSTĘPNY

 DZIECI
CZTEROLETNIE

mgr Agata Gaweł
mgr Urszula Matoga

 GRUPA
III

ODDZIAŁ
OGÓLNODOSTĘPNY

DZIECI
TRZYLETNIE
CZTEROLETNIE
PIĘCIOLETNIE

mgr Marta Bielecka

mgr Magdalena Flis

 GRUPA
IV

ODDZIAŁ
OGÓLNODOSTĘPNY

 DZIECI
PIĘCIOLETNIE

mgr Małgorzata Piotrowska
mgr Monika Banasik
nauczyciel wspomagający:
mgr Paulina Sienniak

 GRUPA
V

ODDZIAŁ
INTEGRACYJNY

 DZIECI
SZEŚCIOLETNIE

mgr Dorota Olajossy
mgr Małgorzata Batóg
nauczyciel wspomagający:
mgr Paulina Sienniak

 GRUPA
VI

ODDZIAŁ
INTEGRACYJNY

 DZIECI
SZEŚCIOLETNIE

mgr Ewelina Śliwa
mgr Dominika Stańczak
nauczyciel wspomagający:
mgr Elżbieta Szmyd

 GRUPA
VII

ODDZIAŁ
SPECJALNY

 

mgr Aleksandra Karabinowska
mgr Klaudia Osińska
mgr Danuta Piekara

GRUPA
VIII

ODDZIAŁ
SPECJALNY

 

mgr Justyna Krzemień
mgr Ewelina Kuś
mgr Danuta Piekara

 

Samorządowe Przedszkole nr 14 
czynne jest od 6:30 do 17:00
 

         

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr DANUTA PIEKARA

HARMONOGRAM PRACY

 

Dni tygodnia

Godziny dydaktyczne

Godziny przyjęć Rodziców

Poniedziałek

-----

-----

Wtorek

13:00-15:00

15:00-17:00

Środa

12:30-16:30

-----

Czwartek

-----

-----

Piątek

-----

10:00-12:00


 

ZASTĘPCA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr MAŁGORZATA BATÓG

HARMONOGRAM  PRACY

 

Dni tygodnia

Godziny dydaktyczne

   Godziny przyjęć           Rodziców

Poniedziałek

8:00-11:00

-----

Wtorek

-----

-----

Środa

8:00-11:30

14:00-16:00

Czwartek

12:00-15:30

8:00-10:00

Piątek

8:00-11:00

-----

 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com